Projekčná činnosť:

Projekčná činnosť :

- Vodovod : vnútorný, areálový, vodovodná prípojka

 - Kanalizácia :vnútorná, vonkajšia, kanalizačná prípojka

- Plynovod : vnútorný, areálový, plynová prípojka

- Vykurovanie