Plyn

Plyn :

-Montáž plynových prípojok v rodinnom dome

- Montáž plynových kotlou

- Montáž gamatiek

- Spracovanie reviznej správy 

- Výmena plynových stupačiek v panelových domoch 

- Vypracovanie projektu

- Vypracovanie cenovej ponuky